Openbare Wijkraadvergadering verzet naar januari 2016

(definitieve datum volgt spoedig)

De komende periode staan er nog een aantal gesprekken met de gemeente Enschede op de agenda. Om de bewoners goed te informeren wat de actuele status is m.b.t. de realisatie van een AZC hebben we meer tijd nodig om ons voor te bereiden.

Ook onze rol als wijkraad staat nog niet vast. Door de nog steeds gebrekkige informatievoorziening vanuit de gemeente hebben wij hierin nog geen besluit kunnen nemen. Wel staat vast dat we in gesprek willen blijven en waar mogelijk invloed uitoefenen op de plannen voor de bouw van het AZC.

Verder loopt het jaar ook alweer teneinde. December is voor velen een drukke maand. Om iedereen de gelegenheid te geven bij de vergadering aanwezig te zijn hebben we besloten de openbare wijkraadvergadering over de feestdagen heen te tillen.

Namens de wijkraad alvast hele fijne feestdagen gewenst.