Omwonenden Commissie (OC) wil graag duidelijkheid

De OC heeft als vertegenwoordiger van de belangen van de bewoners rond het AZC Esmarkerveld momenteel te maken met veel onduidelijkheid.

De grote stroom vluchtelingen/asielzoekers is (even?) opgedroogd door de overeenkomst met Turkije. Het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) heeft daardoor een enorm planningsprobleem. Wat gaat er de komende maanden gebeuren. Hoeveel opvangplekken zijn nog nodig? Wat wil de regering met de planning en voorgenomen realisatie van AZC’s? Wat betekent dat voor AZC Esmarkerveld?

Allemaal vragen die nog niet beantwoord kunnen worden.

 

Wat kan de inzet zijn van de OC?

Het ligt in eerste instantie voor de hand om ervan uit te gaan dat het AZC Esmarkerveld afgeblazen kan worden. Daarvoor is veel te zeggen omdat er simpelweg op dit moment geen vraag naar is.

Maar er ligt een bestuursovereenkomst tussen de gemeente Enschede en het COA die niet eenzijdig kan worden opgezegd. Tenzij…Is dat tenzij nu aan de orde? Die vraag wil de OC graag beantwoord zien.

De OC zal erop aandringen dat de gemeenteraad duidelijkheid schept en B&W opdracht geeft met het COA nieuwe kaders vast te stellen.

 

Wij zien verschillende opties.

 

1.       De regering/het COA ziet af van de bouw van dit AZC. Daar hebben wij als OC niet veel invloed op. Deze optie komt ook pas aan de orde als de stroom vluchtelingen inderdaad blijft steken op het huidige niveau. Dat punt is  nog niet bereikt omdat de overeenkomst met Turkije nog ‘handen en voeten’ moet krijgen.

De noodzaak van het wel of niet realiseren van nieuwe AZC’ s is een politieke beslissing, waarvoor de kaders komende 3e Dinsdag bij de troonrede moeten worden uitgesproken. Afwachten?!

 

2.       Esmarkerveld wordt in de koelkast gezet in afwachting van verdere ontwikkelingen. Voorlopig dus geen verdere ontwikkelingen en geen verdere voorbereiding ten behoeve van de realisatie.

Vraag is hoe lang de gemeenteraad daarmee akkoord gaat. Hoe lang accepteert de gemeenteraad stilstand in de ontwikkeling van dit deel van de Eschmarke dat feitelijk voor woningbouw is bestemd? Een terrein in de mottenballen?

Normaal moet na het verstrekken van een bouwvergunning met de realisatie begonnen worden binnen 2 jaar. Die termijn lijkt de OC voor dit terrein en deze bestemming te lang.

 

3.       Het gemeentebestuur van Enschede geeft een harde garantie voor opvangcapaciteit die, op het moment dat het nodig, in onze gemeente ruimte garandeert voor opvang van 600 vluchtelingen. Dat hoeft dan niet het Esmarkerveld te zijn, zodat de woningbouwontwikkeling daar verder kan gaan.

 

4.    Er worden minder mensen op elke locatie opgevangen.

Ook die mogelijkheid zou de gemeenteraad moeten durven verkennen in de onderhandelingen met het COA die ongetwijfeld gaan komen.

Het heeft de OC verbaasd dat de gewijzigde plannen van het COA, die in mei werden gepresenteerd, niet al tot discussie hebben geleid rond het aantal van 600 plekken! Ook toen al had de lijn kunnen zijn dat er binnen het vastgestelde bouwkundige ontwerp plaats is voor zo’n 460 vluchtelingen en, dat alleen als daartoe de noodzaak ontstaat, had kunnen worden opgeschaald naar 600 plaatsen, zoals in de bestuursovereenkomst afgesproken. Dat heeft de OC de gemeenteraad en de wethouder ook laten weten. Een gemiste kans!

 

Zoals u ziet is de komst en de omvang van een AZC op het Esmarkerveld nog geen gelopen race. De OC zoekt actief contact met de gemeenteraad om hen te voeden met onze opvattingen. Gemakkelijk is het niet, niet voor ons maar ook niet voor de gemeenteraad.

Besturen is nooit simpel, en zomaar iets roepen heeft geen zin.

Voor alle partijen geldt het constructief afwegen van alle belangen.