Hekwerk winkelcentrum vervangen

Hert Corton staal hekwerk wordt in het weekend verwijderd over de gehele lengte vervangen door een paneel afrastering. Tijdens deze werkzaamheden die niet in 1 weekend uitgevoerd kunnen worden, zullen oranje netten de parkeerplaats van de rijbaan scheiden .

Er is gekozen om het hele hekwerk te vervangen, waarbij rekening is gehouden met een betere zicht op het winkelcentrum en de esthetische uitstraling van het geheel.

De winkeliers en de gemeente betalen ongeveer 90 % van de kosten. De bijdrage uit het wijkbudget maakt het bedrag rond.

Wij verwachten dat de werkzaamheden een paar dagen in beslag nemen en dat daarna het veiliger is om vanaf het winkelcentrum de straat over te steken. Deze fysieke aanpassing maakt onderdeel uit van alle fysieke maatregelen in het kader van de verkeersveiligheid.