Fruitboomgaard "Appelhof" en bijenstal aan de Esmarkelaan

“Jij maakt de buurt!” maakt het mogelijk om als inwoner van een wijk activiteiten op te zetten of zaken te realiseren om de eigen buurt mooier te maken.  Eekmaat-West ontvangt hiervoor jaarlijks een wijkbudget dat ingezet kan worden om initiatieven van bewoners mogelijk te maken. De ingediende initiatieven worden voorgelegd aan de Wijkbudgettencommissie, die de ideeën toetst aan bepaalde voorwaarden waaraan ze moeten voldoen.

Ingediend idee:
1. Realisatie van een boomgaard met verschillende oud Hollandse hoogstamfruitbomen (bijvoorbeeld appels, peren,   pruimen, bessen),  omgeven door Zeeuwse hagen en een landschapshek.
De locatie van deze “Appelhof” is op het braakliggend terrein tegenover het “vijverflat”aan de Esmarkelaan. De mogelijkheid wordt bekeken om de boomgaard op gezette tijden te laten begrazen door schapen als alternatief voor machinaal maaien.
De pluktijden zullen worden aangegeven via de website van de wijkraad Eschmarke-Zuid, daarnaast is het voor belangstellende mogelijk om (onder begeleiding) fruitbomen te (leren) snoeien.
Doelstelling van het ingediende idee is verfraaiing van het wijklandschap, het verrijken van onze groene wijk en het samenbrengen van mensen in een mooie groene omgeving.

2. Realisatie van een bijenstal/ insectenhotel in de bovengenoemde “Appelhof”.
Het in stand houden van bijen en andere bestuivende insecten is enorm belangrijk voor onze natuur en leefomgeving en natuurlijk belangrijk voor de in de “Appelhof” geplante fruitbomen. Inmiddels zijn er op verschillende locaties in onze wijk al voorzieningen getroffen om het leven van bijen, vlinders en andere insecten wat makkelijker te maken (bijen- en vlinderlokkende planten, insectenhotel in de landschapstuin en bijen in de Kloostertuin). Het realiseren van een boomgaard en bijenstal vormt hierop een goede  aanvulling.
Een bijenstal moet natuurlijk worden verzorgd door een imker. In onze wijk zijn er een aantal enthousiaste mensen die zich bezig (willen gaan)houden met bijen. Wij zouden  graag met deze mensen in contact komen. U kunt zich melden via de website van wijkraad Eschmarke-Zuid. Omdat wij het heel belangrijk vinden om ook de jeugd bij de natuur te betrekken zal het mogelijk worden om in overleg en onder begeleiding van de imker uitleg en voorlichting te krijgen over de bijen en kan dit meegenomen worden in projecten van de in de wijk gelegen scholen.
 Doelstelling van het bijenproject is: bijdragen aan het goed functioneren van de boomgaard en de biodiversiteit in onze wijk. Educatie aan jeugd en wijkbewoners.

Draagvlak/ uw mening telt: Voor het realiseren van beide ideeën is natuurlijk draagvlak nodig vanuit de wijk. Graag horen wij uw mening, opmerkingen, bezwaren of eventuele suggesties. Wij vragen u vóór 30 januari te reageren via de website www.eschmarke-zuid.nl of voor meer informatie contact op te nemen via telefoonnummer 06-50500347 (na 19.00 uur). Aan de hand van uw reacties wordt na 30 januari besloten de projecten definitief uit te voeren.

Met vriendelijke groet,


De Wijkbudgettencommissie